Wohnpark am Zwinger DELTA Karriere

Produkty firmy DELTA

Aké by to bylo, keby stevsadili na partnera, ktorý ponúka inovatívne riešenia?

So 40 ročnými skúsenosťami poznáme požiadavky stavebníctva – a predovšetkým poznáme priania a potreby našich zákazníkov. Aby sme mohli tieto priania úspešne a čo najoptimálnejšie zrealizovať, vyvinuli sme viacero produktov – každý s tým istým cieľom, zohľadňujúcim úspornosť, udržateľnosť a sociálne aspekty v rozličnej miere. Tým sa firme DELTA darí tvoriť nové hodnoty.

RED-LINE

DELTA red line: optimalizuje zriaďovacie náklady

Úspornosť a efektívnosť stavebných procesov sú hlavným cieľom DELTA red line – s konceptom pre inteligentný a komplexný stavebný proces. Podstatná je optimalizácia zriaďovacích nákladov a splnenie aktuálnych požiadaviek investorov v súvislosti so stavbou.

DELTA Produkte redline
DELTA Produkte green line
red-green-line_process_sk
GREEN-LINE

DELTA green line: optimalizuje náklady na celý životný cyklus budovy

DELTA green line sa zameriava na udržateľnosť – v ekonomických, sociálnych a funkčných dimenziách, ktoré optimálne dopĺňajú aspekt úspornosti. Ľudia, životné prostredie a životný cyklus budovy sa tu dostávajú do popredia. Stabilita hodnoty budovy sa z dlhodobého hľadiska zabezpečuje tým, že je projekt zameraný na optimalizáciu nákladov na životný cyklus budovy v súvislosti s celou dobou jej užívania.

Teambau (Tímová výstavba): maximálna istota nákladov a vytváranie hodnôt

Skúsenosť ukazuje, že bežne spracovávané stavebné projekty nikdy neprebiehajú bez komplikácií. Tímová spolupráca rieši tento problém a dosahuje to pomocou cesty orientovanej na vzájomnú zhodu, vylúčením egoizmu a cieľu zameraného iba na zisk. DELTA sa snaží o kultúru v tíme, ktorá tvorí hospodárne stavebné procesy a zabezpečuje optimálne napĺňanie cieľov zákazníka.

Datenpool: Jednoducho. Spoľahlivo. Efektívne.

Datenpool  prispieva k optimálnemu priebehu Vášho projektu. Ako virtuálna skriňa so zakladačmi ponúka všetkým na projekte zúčastneným štruktúrované úložisko, inteligentné možnosti vyhľadávania, jednoduchú komunikáciu ako aj bezchybnú dokumentáciu. Nikdy nebola komunikácia a organizácia projektov taká jednoduchá ako s datenpoolom.

Dom z dreva a hliny – produkt firmy DELTA s potenciálom do budúcna

Dom z dreva a hliny je jedným z udržateľných produktov firmy DELTA a kladie dôraz na ekologické požiadavky v projekcii a realizácii. Bol vyvinutý špecialistami stavebnej biológie a takáto stavba ponúka neporovnateľný komfort vyváženou ekologickou bilanciou.

Dovoľte nám porozprávať Vám viac o našich produktoch a spoznajte nás viac – tešíme sa na telefonický rozhovor s Vami alebo na Váš e-mail.