Wohnpark am Zwinger DELTA Karriere

Princíp výstavby DELTA green line

Produkte_DELTA_green_line_BHAK_Wiener_Neustadt

Aké by to bylo, keby to najprirodzenejšie bolo aj tým najúpornejším?

Kto pri výstavbe rozmýšľa udržateľne, urobí si z času svojho spojenca. Faktom je, že prevádzka budovy činí asi 80 percent celkových nákladov, zatiaľ, čo len asi 17 percent tvorí výstavba a asi 3 percentá projekcia. To znamená, že je rozumné pozrieť sa na to z dlhodobého hľadiska, ktoré dokazuje že udržateľná výstavba je najvýhodnejším riešením. Jednoducho preto, že voči vyšším zriaďovacím nákladom vznikajú menšie prevádzkové náklady.

S DELTA green line zoptimalizujeme budovu z ekologického, ekonomického a socio-kultúrneho pohľadu – najdôležitejšia črta udržateľnej výstavby. Reč je o uplatňovaní zásad udržateľnosti a zároveň úsporách na nákladoch v priebehu životného cyklu budovy, ktoré Vám DELTA architektúrou, generálnym projektovaním a stavebným manažmentom poskytuje. Cieľom DELTA green line je dlhodobo zabezpečiť stabilitu hodnoty budovy, zlepšiť podmienky pre ľudí nachádzajúcich sa v nej, ako aj šetrnosť voči životnému prostrediu.

Princíp green line – udržateľná výstavba v celej palete kvality

DELTA zosynchronizuje všetkých účastníkov projektu do interdisciplinárne pracujúceho tímu. Tak vedia architekti z firmy DELTA preniesť požiadavky na udržateľnosť a stavebno-biologické aspekty do architektúry, aby optimálne podporili estetické, funkčné a ekonomické vlastnosti. Udržateľná výstavba znamená aj zohľadňovanie opatrení pre možnú neskoršiu prestavbu a zmenu užívania. DELTA Vám pomôže identifikovať požiadavky na užívanie, ktoré sa môžu objaviť až v budúcnosti.

Definované termíny, náklady a kvalita sú pre úspech rozhodujúce, obzvlášť keď sa majú zohľadniť aj dimenzie udržateľnosti. V udržateľnej výstavbe má presnosť certifikácie a dokumentácie dôležité miesto, aby bola zachovaná definovaná kvalita. To si vyžaduje rozsiahle znalosti z práva, techniky, hospodárstva, stavebnej biológie a udržateľnosti.

Udržateľná architektúra a udržateľná výstavba pre budúce generácie

DELTA green line je našou odpoveďou na otázku, ako je možné vytvárať nové hodnoty a dlhodobo ich zabezpečovať – a to v súlade s človekom, životným prostredím a nákladmi. Preto je udržateľná výstavba aj znakom prevzatia zodpovednosti voči budúcim generáciám. Radi Vás poinformujeme o DELTA green line a o ekonomických výhodách, ktoré Vám udržateľná výstavba ponúka. Kontaktujte nás ešte dnes!