Wohnpark am Zwinger DELTA Karriere

Stavanie a projektovanie v tíme

Produkte_DELTA_teambau_Panoramawohnen_Steinhaus

Aké by to bylo, keby boli spoľahlivosť a úspornosť garanciou úspechu Vášho projektu?

Teambau sa postará o to, aby ste sa mohli spoľahnúť na maximálnu tvorbu hodnôt a nákladovú istotu Vášho projektu. Jednoducho preto, lebo skúsený a zohratý tím zaručuje najlepšie realizačné firmy pre splnenie Vašich cieľov a potrieb. Tím, v ktorom každý jednotlivec projektu preberá zodpovednosť za náklady a úspech projektu. Teambau zastupuje kultúru orientovanú na tím, férovosť, vzájomnú úctu a dôveru. Kultúru, ktorá tvorí úsporné stavebné procesy.

Vďaka team spirit – uľahčenie práce na projektoch

Skúsenosť ukazuje, že bežne vyvíjané projekty nikdy neprebiehajú bez problémov. Nedorozumenia, chyby v koordinácii a iné nedostatky vedú k neproduktívnej diskusií – a v najhoršom prípade aj k dočasnému pozastaveniu projektu. Aktívnymi teambuildingovými aktivitami, prevenciou voči konfliktom a prezieravým manažmentom procesov sa uberá „Teambau“ úplne iným smerom zameraným na dôsledky.

Interdisciplinárne know-how pre optimálne dosiahnutie cieľov

S „Teambau“ je DELTA v Rakúsku priekopníkom zmeny kultúry v stavebných projektoch. Tieto zmeny sa týkajú jednak organizácie priebehu projektu na základe špeciálne vyvinutých fáz projektu a na druhej strane projektovou kultúrou, ktorá je férová a orientovaná na tím. Teambau vylučuje egoizmus a snahu len po zisku v prospech súdržnosti v tíme. Ideálnou organizáciou procesov a kultúrou spoločných hodnôt sa Teambau stará o to, aby sa potenciál skúseností a poznatkov z rôznych odborov spojili pre optimálne naplnenie Vašich požiadaviek.

Radi Vás detailne poinformujeme o možnostiach, ktoré Vám Teambau ponúka. Tešíme sa na Váš telefonát! !