BHAK News DELTA

Administratívna budova s výrobnou halou Brose, Prievidza

About This Project

Investor:

Brose Prievidza, spol. s.r.o.

 

Údaje :

 • Realizácia stavby: 7/2017 – 9/2018 (14 mesiacov)
 • Typ stavby: dvojpodlažná administratívna budova, jednopodlažná výrobná hala – II. fáza, Prievidza
 • Zastavaná plocha: 19.800 m²
 • Koordinácia stavby: 18 remeselných firiem
 • Investičné náklady: cca 19 mil. Eur

 

Naše činnosti:

 • Projektový management
 • Technický dozor investora
 • Konzultačná činnosť a doprovod investora
 • Miestny stavebný dozor

 

Zvláštnosti:

 • Pre odstránenie vád a nedorobkov bol využitý systém PlanRadar
 • Vysoký dôraz na kvalitu napriek tlaku investora na najkratšiu možnú dobu fyzickej výstavby
 • Medzinárodný projekt na ktorom pracoval rakúsko-slovenský tím DELTA
 • Druhé podlažie administratívnej budovy je komfortne prepojené s halou formou galérie s dvomi závesnými mostami, ktoré zároveň slúžia ako oddychové zóny