BHAK News DELTA

Backaldrin, Kladno

About This Project

Investor
Backaldrin s.r.o.

Údaje
Typ stavby: školiace a distribučné centrum, administratívna časť, sklad, ukážková pekáreň
Doba výstavby: 3 mesiace
Skladovacia plocha objektu: 400m2
Ukážková pekáreň: 250m2
Administratíva a zázemie: 450m2

Zvláštnosti:
Výrobca svetoznámeho značkového pečiva „Kornspitz“ v ČR

Činnosti firmy DELTA:

  • Architektúra
  • Generálny projektant
  • Projektový manažment
  • Výberové konanie
  • Technický dozor investora