BHAK News DELTA

BHAK/BHAS – obchodná akadémia, Wiener Neustadt

About This Project

Investor
Bundesimmobiliengesellschaft

Údaje
Doby výstavby: Júl 2010 – December 2011
Brutto pôdorysná plocha: 9.763 m²
Asanácia starej budovy: cca. 17.000 m²
Renovácia zachovanej budovy: cca. 4.200 m²
Novostavba: cca. 4.050 m²
Vonkajšie plochy: 1.000 m²

Činnosti firmy DELTA

  • Architektúra vrátane vonkajších plôch (p. Hiden, p. Hofwimmer)
  • Statika
  • Výberové konanie
  • Projekcia TZB
  • Stavebná fyzika
  • BOZP (plán BOZP a koordinácia bezpečnosti na stavenisku)