BHAK News DELTA

Školské centrum, Schärding

About This Project

Investor
Bundesimmobiliengesellschaft

Údaje
Doba realizácie: Jún 2005 – Január 2007
Doby výstavby: 19 mesiacov
Podlažná plocha: cca. 3.200 m²
Celková plocha: cca. 13.800 m²

Činnosti firmy DELTA

  • Statika
  • Projekcia TZB
  • Stavebná fyzika
  • TDI
  • BOZP (plán BOZP a koordinácia bezpečnosti na stavenisku)
  • Riadenie projektu

,

,