BHAK News DELTA

Denios, Strakonice

About This Project

Investor:
Denios s.r.o., Strakonice

Údaje:
Typ stavby: priemyselná hala s administratívnym zázemím
Počet poschodí: trojposchodová administratívna budova s výrobno-skladovacou halou
Plánovanie, projektové prípravy: 7/2014 – 8/2015
Doba fyzickej výstavby: 8 mesiacov
Rozloha – administratíva: 1. 500 m²
Rozloha – výroba, sklad: 7 075 m³
Celkové náklady: 132 mil. Kč

Zvláštnosti:

  • funkčná, napriek tomu reprezentatívna architektúra haly
  • veľký dôraz na prepracovanosť štúdie a predprojektovú prípravu
  • technologicky náročné riešenie lakovne a práškovacej linky – najmodernejšia lakovacia linka v rámci koncernu DENIOS

Činnosti DELTA:
Architektúra
Generálny projektant
Organizácia výberového konania na dodávateľov stavby
Riadenie nákladov a termínov
Autorský dozor