BHAK News DELTA

Denios, Strakonice

About This Project

Investor:
Denios s.r.o., Strakonice

Údaje:

 • Typ stavby: priemyselná hala s administratívnym zázemím
 • Počet poschodí: trojposchodová administratívna budova s výrobno-skladovacou halou
 • Plánovanie, projektové prípravy: 7/2014 – 8/2015
 • Doba fyzickej výstavby: 8 mesiacov
 • Rozloha – administratíva: 1. 500 m²
 • Rozloha – výroba, sklad: 7 075 m³
 • Celkové náklady: 132 mil. Kč

 

Zvláštnosti:

 • funkčná, napriek tomu reprezentatívna architektúra haly
 • veľký dôraz na prepracovanosť štúdie a predprojektovú prípravu
 • technologicky náročné riešenie lakovne a práškovacej linky – najmodernejšia lakovacia linka v rámci koncernu DENIOS

Činnosti DELTA:

 • Architektúra
 • Generálny projektant
 • Organizácia výberového konania na dodávateľov stavby
 • Riadenie nákladov a termínov
 • Autorský dozor