BHAK News DELTA

ENGEL, Kaplice

About This Project

Investor:

ENGEL strojárenská spol. s.r.o., Kaplice

 

Údaje:

 • Termín projekcie: december 2015 – jún 2018
 • Plocha administratívnej budovy 3 200 m² (4 x 800 m²)
 • Plocha novej výrobnej haly: 22 000 m² (prístavba z 3 strán za plného chodu)
 • Plocha parkoviska, parkovacie miesta, komunikácia, zeleň: 40 982 m²
 • Prídavné budovy: samostatná budova technickej centrály, trafostanica + veľká elektro rozvodňa, ventilová a sprinklerová stanica
 • Počet parkovacích miest: 575
 • Investičné stavebné náklady: cca 900 mil. Kč

 

Zvláštnosti:

 • Zachovanie nepretržitej prevádzky a logistiky existujúcej výrobnej haly
 • Vysoko technicky vyspelá, rozlohou najväčšia, suchá lakovňa v Európe
 • Súčasťou realizácie projektu je trafostanica a rozvodňa, z ktorej je napojený objekt výrobnej haly a tiež administratívnej budovy
 • Datenpool – software pre riadenie stavebných projektov a zdieľanie dát
 • Stavba bez generálneho dodávateľa – construction management
 • Ocenenie – Certifikát BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016

 

Naše činnosti:

 • Generálny projektant
 • Kompletný projektový management v zmysle riadenia a koordinácie celého projektu
 • Management a kontrola investičných nákladov
 • Management výberového riadenia pre zadávateľov stavby (tender)
 • Construction management
 • TDI
 • Zaistenie kolaudácie – postupné povoľovacie procesy a čiastkové povolenia skúšobnej prevádzky
 • Datenpool – management dát pre riadenie a koordináciu projektov
 • Riadenie medzinárodného projektového tímu formou štartovacích a priebežných worshopov