BHAK News DELTA

ENGEL, Kaplice

About This Project

Investor: ENGEL strojárenská spol. s.r.o., Kaplice

Údaje:

Termín projekcie: december 2015 – jún 2018
Termín realizácie: júl 2016 – jún 2018
Plocha administratívnej budovy 3 200 m2 (4 x 800 m2)
Plocha novej výrobnej haly: 22 000 m2 (prístavba z 3 strán za plného chodu)
Plocha parkoviska, parkovacie miesta, komunikácia, zeleň: 40 982 m2

Prídavné budovy:

 • Samostatná budova technickej centrály
 • Trafostanica + veľká elektro rozvodňa
 • Ventilová a sprinklerová stanica

Počet parkovacích miest: 575
Investičné stavebné náklady: cca 900mil.Kč

Zvláštnosti:

 • Zachovanie nepretržitej prevádzky a logistiky existujúcej výrobnej haly
 • Vysoko technicky vyspelá, rozlohou najväčšia, suchá lakovňa v Európe
 • Súčasťou realizácie projektu je trafostanica a rozvodňa, z ktorej je napojený objekt výrobnej haly a tiež administratívnej budovy
 • Datenpool – software pre riadenie stavebných projektov a zdieľanie dát
 • Stavba bez generálneho dodávateľa – construction management
 • Ocenenie – Certifikát BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016

Naše činnosti:

 • Generálny projektant
 • Kompletný projektový management v zmysle riadenia a koordinácie celého projektu
 • Management a kontrola investičných nákladov
 • Management výberového riadenia pre zadávateľov stavby (tender)
 • Construction management
 • TDI
 • Zaistenie kolaudácie – postupné povoľovacie procesy a čiastkové povolenia skúšobnej prevádzky
 • Datenpool – management dát pre riadenie a koordináciu projektov
 • Riadenie medzinárodného projektového tímu formou štartovacích a priebežných worshopov