BHAK News DELTA

Europark, Praha

About This Project

Investor
Europark Shopping Centers.r.o.

Údaje
Doba výstavby: 21 mesiacov
Podlažná plocha: 37.000 m²

Činnosti firmy DELTA

  • Projektový manažment
  • Stavebný dozor