BHAK News DELTA

FISCHER, Ivanovice na Hané

About This Project

Investor
Fischer automotive systems s.r.o.

 

Údaje

 • Typ stavby: výrobná hala s administratívnym zázemím
 • Projekčné prípravy: 5 mesiacov vrátane inžinierskej činnosti
 • Začiatok výstavby: 4/2013
 • Ukončenie výstavby: 9/3013
 • Doba výstavby: 5 mesiacov
 • Úžitková plocha: 8 200 m²
 • Celkové investičné náklady: 180 mil. Kč
 • Zvláštnosti: vďaka zlúčeniu stavebného a územného konania kompletná realizácia haly za necelých 10 mesiacov

 

Činnosti firmy DELTA

 • Architektúra
 • Generálny projektant
 • Projektový manažment
 • Riadenie nákladov
 • Riadenie termínov