BHAK News DELTA

FISCHER, Ivanovice na Hané

About This Project

Investor
Fischer automotive systems s.r.o.

Údaje
Typ stavby: Výrobná hala s administratívnym zázemím
Projekčné prípravy: 5 mesiacov vrátane inžinierskej činnosti
Začiatok výstavby: 4/2013
Ukončenie výstavby: 9/3013
Doba výstavby: 5 mesiacov
Úžitková plocha: 8 200m2
Celkové investičné náklady: 180mil. Kč
Zvláštnosti: vďaka zlúčeniu stavebného a územného konania kompletná realizácia haly za necelých 10 mesiacov

Činnosti firmy DELTA

  • Architektúra
  • Generálny projektant
  • Stavebný manažment
  • Riadenie nákladov
  • Riadenie termínov