BHAK News DELTA

Nemocnica Srdca Ježišovho (Herz-Jesu Krankenhaus), Viedeň

About This Project

Investor
Herz-Jesu Krankenhaus GmbH

Údaje
Dĺžka trvania projektu: cca. 11 rokov
Brutto pôdorysná plocha: cca. 22.000 m²

Činnosti firmy DELTA

  • Vedenie projektu
  • Riadenie projektu
  • Manažment zadávania zákaziek