BHAK News DELTA

Imperial Tobacco, Ukrajina – Kiew

About This Project

Investor
Imperial Tobacco Production Ukraine

Údaje 
Dĺžka trvania projektu: cca. 4 roky
Celková plocha skladu High Bay Warehouse: 3.460 m²
Výška skladu: 35 m
Skladovací priestor: 16.000 paliet na 12 úrovniach

Činnosti firmy DELTA

  • Projektový manažment
  • TDI
  • Technický dohľad
  • Inžinierska činnosť
  • Výberové konanie
  • Manažment zadávania zákaziek
  • Manažment zmlúv