BHAK News DELTA

KS KOLBENSCHMIDT, Trmice (Ústí nad Labem)

About This Project

Investor:
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Pod značkou KS vyrába divízia KS Kolbenschmidt piesty pre benzínové a vznetové motory v oblasti osobných a úžitkových vozidiel a celosvetovo sa v tomto segmente radí k najdôležitejším výrobcom.

Údaje:
Typ stavby: dvojpodlažná výrobno-skladovacia hala s trojposchodovou administratívnou časťou
Zastavaná plocha: 5.300 m2
Celková plocha: 8.330 m2
Plánovanie, projektová príprava: 12 mesiacov
Doba výstavby: 9 mesiacov
Celkové investičné náklady: 140 mil. Kč (5,18 mil. Eur)

Zvláštnosti:

  • Zložité základové pomery v poddolovanom území, nutnosť sanovať staré štôlne nejasného rozsahu
  • Dvojpodlažná výroba, ktorá kladie vysoké nároky na zaťažiteľnosť podláh, rampa pre vysokozdvižné vozíky do 2. poschodia
  • Príprava konštrukcie pre možnosť rozšírenia výroby do druhého podlažia skladovacej a výrobnej časti
  • Dodatočné zabudovanie preskleného výťahu do zrkadla schodiska v administratívnej časti

Činnosti firmy DELTA:
Architektúra
Projektový manažment
Koordinácia výberového konania na dodávateľa stavby
Miestny stavebný dozor
Autorský dozor
Koordinátor bezpečnosti práce