BHAK News DELTA

KS KOLBENSCHMIDT, Trmice (Ústí nad Labem)

About This Project

Investor:
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Pod značkou KS vyrába divízia KS Kolbenschmidt piesty pre benzínové a vznetové motory v oblasti osobných a úžitkových vozidiel a celosvetovo sa v tomto segmente radí k najdôležitejším výrobcom.

 

Údaje:

 • Typ stavby: dvojpodlažná výrobno-skladovacia hala s trojposchodovou administratívnou časťou
 • Zastavaná plocha: 5.300 m²
 • Celková plocha: 8.330 m²
 • Plánovanie, projektová príprava: 12 mesiacov
 • Doba výstavby: 9 mesiacov
 • Celkové investičné náklady: 140 mil. Kč (5,18 mil. Eur)

 

Zvláštnosti:

 • Zložité základové pomery v poddolovanom území, nutnosť sanovať staré štôlne nejasného rozsahu
 • Dvojpodlažná výroba, ktorá kladie vysoké nároky na zaťažiteľnosť podláh, rampa pre vysokozdvižné vozíky do 2. poschodia
 • Príprava konštrukcie pre možnosť rozšírenia výroby do druhého podlažia skladovacej a výrobnej časti
 • Dodatočné zabudovanie preskleného výťahu do zrkadla schodiska v administratívnej časti

 

Činnosti firmy DELTA:

 • Architektúra
 • Projektový manažment
 • Koordinácia výberového konania na dodávateľa stavby
 • Miestny stavebný dozor
 • Autorský dozor
 • Koordinátor bezpečnosti práce