BHAK News DELTA

Laboratórna a kancelárska budova IFA, Tulln

About This Project

Administratívne zázemie pre interné univerzitné oddelenie poľnohospodárskej biotechnológie

 

Investor :

Bundesimmobiliengesellschaft (realitná spoločnosť)

 

Základné údaje :

 • Zahájenie výstavby : máj 2016
 • Dokončenie stavby : apríl 2017
 • Celková plocha pozemku : 87.967 m²

Hrubá podlahová plocha nad zemou : 1.564 m²

Hrubá podlahová plocha pod zemou : 292 m²

 • Úžitková plocha : 1.200 m²
 • Zriaďovacie náklady : 3,3 Mil. €

 

Činnosti DELTA :

 • Architektúra
 • Miestny stavebný dozor
 • Management zadávania zákazky
 • Celková integrovaná koordinácia projektu

 

Zvláštnosti :

 • Čisto drevostavba priemyselnej budovy, zaujímavá netradičná architektúra – Cena drevostavby 2018, Dolné Rakúsko – 1. miesto v kategórii „verejné stavby“
 • Nízkoenergetický štandard budovy
 • Vysoká flexibilita priestorového usporiadania vďaka faktu, že všetky steny v budove nie sú nosné (oddeliteľné)
 • Vysoko užívateľský komfort : optimálna kombinácia vonkajšej ochrany proti slnečnému žiareniu a vnútorná ochrana proti oslneniu slnkom; pracovné miesta iba priamo pri oknách
 • Výrazne kratšia fáza výstavby v dôsledku vysokého stupňa prefabrikácie drevenej konštrukcie

 

Víťaz architektonickej súťaže

Spolupráca DELTY a architektonického štúdia SWAP Architekten

 1. Miesto – Architektúra jednej z prvých drevených laboratórií a vzdelávacích budov

Konzorcium DELTA a SWAP Architekten vyhralo architektonickú súťaž pre výstavbu novej laboratórnej a kancelárskej budovy s podlahovou plochou približne 1.200 m² na ploche IFA Tulln s jedinečným dizajnom. Architekti z DELTA a SWAP dokázali presvedčiť porotu architektonickou koncepciou DELTA green line, v ktorej bola v Rakúsku vybudovaná jedna z prvých laboratórnych a vzdelávacích budov ako drevená stavba.

 

Budova IFA Tulln sa nachádza v oblasti, ktorú môžeme označiť takmer za vidiek a tento aspekt DELTA premietla v dizajne budovy. Investor, realitná spoločnosť Bundesimmobiliengesellschaft, hovorí o tom, že „píšeme históriu“ realizáciou tejto jednej z prvých drevených laboratórnych a vzdelávacích budov v oblasti nehnuteľností v Rakúsku. „Sme hrdí na to, že sme schopní tento projekt tak výrazne ovplyvniť“, hovorí Ing. Wolfgang Kradischnig, hlavný hovorca skupiny spoločnosti DELTA. „Podľa architektonického konceptu DELTA a SWAP s ohľadom na použité prírodné materiály a rovnako s ohľadom na vizuálny vzhľad objektu sa budova ideálne hodí do prírody. Verím, že vďaka tejto príjemnej architektúre sa tu aj budúcim užívateľom bude lepšie pracovať“.

 

O projekte IFA Tulln

Univerzita prírodných zdrojov a aplikovanej vedy o živote vytvorila ďalšie kancelárske priestory a laboratóriá pre Ústav biotechnológie životného prostredia a analytické centrum. Skratka IFA znamená Inter-univerzitné oddelenie poľnohospodárskej biotechnológie.

 

Hodnotenie poroty :

„Projekt predkladá jednoduchú, štrukturálne jasnú štruktúru, ktorá odráža súčasnú typológiu kampusu ako solitér. Pôdorys, ktorý je usporiadaný v troch blokoch, je presvedčivý ako z hľadiska jeho funkčnosti, tak aj z očakávaných diferencovaných vlastností miestností. Použitie dreva ako konštrukčného prvku je dôsledne aplikované v jeho materiálových špecifikáciách a vytvára vlastnú atmosféru a nezameniteľnú estetiku ako vo vnútri, tak aj z vonka na fasáde. Z pohľadu užívateľa ponúka trojbodové usporiadanie príjemnej krátkej vzdialenosti medzi kanceláriou a laboratóriom. Súčasne existuje jasné rozdelenie oblastí koridoru do laboratórií a kancelárskych zón.“