BHAK News DELTA

METRO, Žilina

About This Project

Investor
METRO Properties Slovakia s.r.o.

Údaje
Typ stavby: veľkoobchodné centrum nákupného reťazca
Doba výstavby: 6 mesiacov
Prodajná plocha objektu: cca. 6 300m2
Skladovacia plocha a zázemie: 3 200m2
Celkové investičné náklady: 12 mil. Kč

Zvláštnosti:
Realizácia objektu aj napriek náročným klimatickým podmienkam pri dodržaní dohodnutého termínu a rozpočtových nákladov
DELTA prispela k vybudovaniu celkovo 11 distribučných platforiem MAKRO v Českej republike a 5 platforiem METRO na Slovensku

Činnosti firmy DELTA:

  • Projektový manažment
  • Výberové konanie
  • Riadenie nákladov (cost management)
  • Technický dozor investora