BHAK News DELTA

METRO, Žilina

About This Project

Investor
METRO Properties Slovakia s.r.o.

 

Základné údaje

  • Typ stavby: veľkoobchodné centrum nákupného reťazca
  • Doba výstavby: 6 mesiacov
  • Prodajná plocha objektu: cca. 6 300 m²
  • Skladovacia plocha a zázemie: 3 200 m²
  • Celkové investičné náklady: 12 mil. Kč

 

Zvláštnosti:
Realizácia objektu aj napriek náročným klimatickým podmienkam pri dodržaní dohodnutého termínu a rozpočtových nákladov
DELTA prispela k vybudovaniu celkovo 11 distribučných platforiem MAKRO v Českej republike a 5 platforiem METRO na Slovensku

 

Činnosti firmy DELTA:

  • Projektový manažment
  • Výberové konanie
  • Riadenie nákladov (cost management)
  • Technický dozor investora