BHAK News DELTA

PILART, Blansko

About This Project

Investor
PILART s.r.o., Blansko

 

Údaje

  • Typ stavby: výrobná hala
  • Doba výstavby: 6 – 11/2012
  • Netto plocha objektu: 613 m²
  • Zastavaná plocha: 600 m²
  • Celkové investičné náklady: 12 mil. Kč

 

Zvláštnosti:

  • Čestné uznanie v súťaži Stavba roka Zlínskeho kraja 2012

 

Činnosti firmy DELTA:

  • Architektúra
  • Projektový manažment
  • Výberové konanie
  • Technický dozor investora