BHAK News DELTA

PILART, Blansko

About This Project

Investor
PILART s.r.o., Blansko

Údaje
Typ stavby: Výrobná hala
Doba výstavby: 6 – 11/2012
Netto plocha objektu: 613m2
Zastavaná plocha: 600m2
Celkové investičné náklady: 12 mil. Kč

Zvláštnosti:
Čestné uznanie v súťaži Stavba roka Zlínskeho kraja 2012

Činnosti firmy DELTA:

  • Architektúra
  • Projektový manažment
  • Výberové konanie
  • Technický dozor investora