BHAK News DELTA

Rakouské gymnázium, Praha

About This Project

Investor
Pontos Property s.r.o.

Údaje
Typ stavby: novostavba budovy 6-ročného gymnázia
Počet podlaží: 1PP+3NP (hlavná budova, telocvičňa, viacúčelové ihrisko, bežecká dráha)
Doba príprav a realizácie: 2012 – 2015
Odovzdanie stavby: 31.8.2015
Celková plocha: cca. 11 170m2
Celkové investičné náklady: 173 233 576 Kč

Zvláštnosti:
Vysoký trávnatý val, ktorý oddeľuje budovu od rušnej ulice
Celodrevená telocvičňa pod úrovňou terénu (strešné okná)
Dôraz na kvalitnú realizáciu izolácií – podzemná tlaková voda

Činnosti firmy DELTA:

  • Projektový manažment
  • Cost management (riadenie nákladov)
  • Technický dozor investora
  • Geotechnický dozor
  • Výberové konanie na vybavenie interiéru
  • Technická podpora investora