BHAK News DELTA

Sídlo spoločnosti LEONI, Ukrajina

About This Project

Administratívna budova s výrobnou halou

Investor : Leoni Weyering Systems US Ltd

 

Základné údaje :

 • Typ stavby : priemyselná hala s dvojposchodovou kancelárskou budovou
 • Lokalita : Ivano-Frankivsk region, Kolomyia
 • Trvanie projektu : 4 roky
 • Termín dokončenia : 3. štvrťrok 2017
 • Plocha pozemku : 17 ha
 • Celková plocha budovy : 8.880 m² (1 fáza)
 • Počet realizačných firiem : 34
 • Počet pracovných miest : 800

 

Činnosti DELTA :

 • Generálny projektant
 • Architektúra
 • Projektovanie v štandarde BIM
 • Autorský dozor
 • Miestny stavebný dozor
 • Sprievodná kontrola
 • Management zmlúv
 • Reprezentácia a zastupovanie klienta
 • Datenpool (IT podpora projektu)

 

Prvá etapa výstavby bola dokončená v septembri 2017

Druhá etapa výstavby bolo dokončená  v októbri 2018

Tretia etapa výstavby bude dokončená v júli 2019

Hlavnými produktmi spoločnosti Leoni je výroba drôtov a káblov pre rôzne priemyselné odvetvia, výroba drôtov a ďalších komponentov pre automobilový priemysel.

 

Viac informácií o stavebnom projekte LEONI, Ukrajina Vám ponúkne video TU.

 

V čom bol  prínosný BIM pri projekte LEONI?

Yuriy Zabava – projekt manager :

Technológia BIM umožňuje klientovi byť plnohodnotnou súčasťou projektu už vo fáze koncepcie budovy. Klient má možnosť už v počiatočných fázach projektu vidieť reálny model budúcej stavby a získať konkrétnu predstavu o rozsahu činností a objemu materiálov. To je dôležité pre stanovenie časového harmonogramu projekčných prác a výstavby, a tiež pre elimináciu chybného výpočtu nákladov. Klient má tiež možnosť si kedykoľvek pozrieť tento model z akéhokoľvek zariadenia, otáčať (pomocou okuliarov Virtual Reality) a veľmi detailne si prezrieť tento svoj objekt prostredníctvom kvalitnej vizualizácie z rôznych uhlov.

Diachenko Rostyslav – Chief Structural Engineer

LEONI projekt bol projektovaný v 3D. Patril k prvým objektom v BIM v ukrajinskej DELTE. Boli stanovené prísne termíny pre design. Tím bol vyškolený na prácu v BIM-e  počas procesu projektovania a plánovania konceptu budovy. Pre plánovanie a projektovú prípravu v platforme Building Information Modeling existuje celá rada výhod. Najviac si tím cenil celkové zrýchlenie procesov, jednoduchosti vytvárania najrôznejších technických prepojení a uzlov a výraznej eliminácii chýb medzi architektonickými a konštruktívnymi riešeniami.