BHAK News DELTA

Ekonomická univerzita, Viedeň

About This Project

Ako „pravá ruka investora“ organizovala a plánovala firma DELTA hladký priebeh celého stavebného projektu a starala sa o to, aby boli dodržané náklady, termíny a dohodnutá kvalita.

Investor
Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien (WU/BIG)

Údaje
Zastavaná plocha: cca. 35.000 m²
Úžitková plocha: cca. 100.000 m²
Spevnené plochy: cca. 55.000 m²
Celkové náklady netto: 492 mil. euro
Počet miestností pre semináre a prednášky: 90
Počet študentov: 23.000
Počet sieťových pripojení: 18.000
Dĺžka sieťového káblu v campuse: 700 km

Činnosti firmy DELTA

  • Certifikácia budov podľa ÖGNI/DGNB (s ARGE a Drees & Sommer)
  • Riadenie projektu (s Drees & Sommer – ARGE riadenie projektu novostavby EU)
  • Manažment zadávania zákaziek
  • IT-projektový manažment (spolupráca s Gernot Frauscher)

Popis k obrázkom: zhora sprava doľava

Library & Learning Center Obrázok 1-3
D3 Administration
Executive Academy
D2 Students Center
D2 Students Center
D1 Teaching Center
D1 Teaching Center
D2 Students Center

,

,

,

,

,

,

,

,