BHAK News DELTA

WITTE access technology, Ostrov nad Ohří

About This Project

Investor:
WITTE access technology s.r.o.

WITTE Automotive se orientuje na „kľúčové automobilové riešenie“, čo znamená výrobu zámkov a zámkových aretácií vrátane dverových kľučiek a kĺúčov do áut.

 

Základné údaje:

 • Typ stavby: Technologicky veľmi moderná výrobno-skladovacia hala s administratívnym zázemím
 • Celková plocha: 22 000 m²
 • Plánovanie, projektovej prípravy: 3/2015 – 5/2016
 • Doba výstavby: 6/2015 – 5/2016
 • Celkové investičné náklady: 1,33 miliardy Kč

 

Zvláštnosti:

 • architektúra – zaoblené, moderné a ergonomické tvary automobilových dielov sa stali inšpiráciou pre architektúru objektu pri zachovaní maximálneho funkčného využitia
 • vysoká úroveň zabezpečenia proti požiaru a ochranných prvkov zabraňujúcich znečistenie životného prostredia

 

Činnosti firmy DELTA:

 • Architektúra
 • Projektový manažment
 • Koordinácia výberového  konania na dodávateľa stavby
 • Riadenie nákladov a termínov
 • Miestny stavebný dozor
 • Koordinátor bezpečnosti práce