BHAK News DELTA

WITTE access technology, Ostrov nad Ohří

About This Project

Investor:
WITTE access technology s.r.o.

WITTE Automotive se orientuje na „kľúčové automobilové riešenie“, čo znamená výrobu zámkov a zámkových aretácií vrátane dverových kľučiek a kĺúčov do áut.

Údaje:
Typ stavby: Technologicky veľmi moderná výrobno-skladovacia hala s administratívnym zázemím
Celková plocha: 22 000m²
Plánovanie, projektovej prípravy: 3/2015 – 5/2016
Doba výstavby: 6/2015 – 5/2016
Celkové investičné náklady: 1,33 miliardy Kč

Zvláštnosti:

  • architektúra – zaoblené, moderné a ergonomické tvary automobilových dielov sa stali inšpiráciou pre architektúru objektu pri zachovaní maximálneho funkčného využitia
  • vysoká úroveň zabezpečenia proti požiaru a ochranných prvkov zabraňujúcich znečistenie životného prostredia

Činnosti firmy DELTA:

Architektúra
Projektový manažment
Koordinácia výberového  konania na dodávateľa stavby
Riadenie nákladov a termínov
Miestny stavebný dozor Koordinátor bezpečnosti práce