BHAK News DELTA

Praktický Workshop „Ako plánovať výrobný podnik či továreň“ Bratislava

Praktické skúsenosti od prvej myšlienky až po úspešnú prevádzku

26. apríl 2018 | 10:00 – 18:00 hod. | Falkensteiner Hotel, Bratislava

Schauplatz Fabrikplanung

Program:

Témy – Prednášky:

Analýza integrovaného plánovania činnosti továrne z pohľadu organizačného rozvoja, systémového plánovania a stavebného manažmentu

Daňové rámcové podmienky (právne podmienky, mzdové náklady, financovanie)  a možnosti podpory na Slovensku

Plánovanie výrobného podniku ako jedinečná strategická príležitosť – od požiadaviek zákazníka až po optimalizovanú výrobu

Presun úloh systémového plánovania na oblasť plánovania výstavby – od rozhrania k spojeniu

Employer Branding: ako nájsť zamestnancov napriek nízkej nezamestnanosti? (výber zamestnancov, ich profesný rozvoj a ako si ich udržať)

3-4 diskusné okruhy World-Café: Scheuch, Ekom, Brose, Grappa, Becom, TPA, Datenpool a Haubis odprezentujú pri svojich Best Practice stoloch úspešné projekty – príležitosť pre kladenie otázok, diskusiu a ďalšie podnety (detaily k jednotlivým témam budú nasledovať)

Viac informácií k programu nájdete v priečinku „Ako plánovať výrobný podnik či továreň“

„Ako plánovať výrobný podnik či továreň“ je podujatím spoločností DELTA, step2solution, Fraunhofer Austria a TPA

Delta_Logo_5_00_x_6_27_cm      logo step2solution      Fraunhofer Austria      tpa

Nároky na komplexnosť procesov plánovania a výstavby neustále stúpajú, čo sa odráža najmä v projektoch priemyselnej výstavby. Stále viac špecialistov sa musí zapojiť do spolupráce so samotnými užívateľmi, aby bolo možné dosiahnuť optimálne výsledky.

Nedostatočné povedomie o tom, ktorý aktér a v ktorom momente sa musí zapojiť do vývojového procesu, výrazne sťažuje situáciu. Jednak v dôsledku rastúceho časového tlaku, ako aj vysokých očakávaní stavebníkov. Nevyhnutnými následkami sú chybné plánovanie, nedodržiavanie termínov a rastúce náklady na realizáciu projektu – a tým v konečnom dôsledku nespokojnosť a neúspech projektu.

Ako je možné zabrániť takémuto vývoju a optimálne využiť možnosti novej budovy, ako sa dajú nájsť nový pracovníci napriek ťažkej situácii na pracovnom trhu s nízkou nezamestnanosťou, Vám ukážeme v spolupráci s organizáciami Fraunhofer Austria, step2solution a TPA na základe reálnych príkladov z praxe. Zažite a diskutujte s nami o tom, ako môže vyzerať optimalizované nastavenie procesov od prvej myšlienky až po uvedenie do prevádzky, ako sa dajú nájsť kvalitní zamestnanci a aký vplyv má kultúra stavebných projektov na výsledok.

Informácie o prihláške

Uzávierka prihlášok: 18. 04. 2018
Skorá rezervácia do 29 .03. 2018

Účastnícky poplatok

250,- € bez DPH na osobu.

Cena v prípade skorej rezervácie najmenej 4 týždňov pred konaním podujatia: 190,-€ bez DPH. Cena zahŕňa: účasť na seminári, všetky podklady k jednotlivým diskusiám, obed, ako aj občerstvenie počas prestávok.

Obmedzený počet účastníkov.

Prihláška

* Povinné polia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Video z Workshopu „Ako plánovať výrobný podnik či továreň“ v Linzi