KH-BHS-Ried Kontakt DELTA

DELTA je tvorcom inovačnej projektovej platformy pre efektívne a inteligentné riadenie dát – Datenpool. Bližšie informácie sú dostupné na: www.datenpool.at

Poskytovateľ komplexných služieb v oblasti pozemného staviteľstva. Partnerská projektová kultúra.

Partnerstvo, vízia a rozmanitosť vytvorili z firmy DELTA úspešnú medzinárodnú skupinu s pobočkami v Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine. Napriek 40 ročnej existencii sa firma DELTA vždy zameriava na budúcnosť: už pred mnohými rokmi bolo vedenie podniku zverené druhej generácii. DELTA otvorila v roku 2018 tri nové pobočky v Prahe (CZ), Lvove (UA) a Fischamende (A) a v tomto roku sa starala o viac ako 300 projektov. Ročne DELTA sprevádza stavebné projekty v celkovej hodnote cca 4,5 miliard EUR a za projekt ultra-nízkoenergetickej administratívnej budovy Ekom v Piešťanoch bola v roku 2019 nominovaná na cenu Udržateľnosti VISIO 2020 a Cenu architektúry Slovensko. Skupina ďalej získala okrem iného aj dolnorakúsku cenu v oblasti drevostavieb za laboratórnu a kancelársku budovu IFA Tulln a cenu KOOP ako obzvlášť spolupracujúci projektový manažér v projekte „Smart Campus“. Veľmi cenená je tiež nominácia medzi TOP 3 u renomovanej ceny TRIGOS v oblasti udržateľnosti. So službami v odbore architektúry, generálneho projektovania, stavebného manažmentu a IT dokončila DELTA už veľa úspešných projektov v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, bytovej výstavby, priemyslu a administratívy, nakupovania a zábavy, ako aj hotelov a wellness. Získané referencie sú uvedené na internetovej adrese www.delta-slovakia.com.

 

DELTA ponúka klientom dva princípy výstavby: DELTA red line a DELTA green line. DELTA red line sa zameriava na optimalizáciu nákladov pri procese výstavby. Pri DELTA green line je v centre pozornosti optimalizácia nákladov za celý životný cyklus budovy. S vlastnou digitálnou platformou Datenpool sa DELTA v každom projekte stará o bezproblémovú komunikáciu a spoľahlivé posielanie dokumentov. DELTA Netconsult ponúka, ako dcérska IT spoločnosť, svojim klientom všetko od programovania softwaru až po zabezpečenie dát pre projekty vo všetkých oblastiach. Bežnou praxou je tiež mnohoročné projektovanie budov v štandarde BIM (Building Information Modelling), v softwerovom rozhraní Revit. Kultúra transparentnosti a partnerstva je podporovaná a integrovaná do všetkých našich služieb a produktov, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a efektívnosťou procesov.

bim-e1570195026394

DELTA je aktívnym členom Odbornej rady pre BIM v Českej republike.

Bližšie informácie môžete nájsť tu: www.czbim.org/

visio-2020-e1570196504213

DELTA získala nomináciu VISIO 2020 za projekt EKOM, Piešťany.

Bližšie informácie o projekte nájdete tu: https://www.delta.at/sk/referenz-projekte/ekom-piestany/

datenpool

DELTA je tvorcom inovačnej projektovej platformy pre efektívne a inteligentné riadenie dát – Datenpool.

Bližšie informácie sú dostupné na: www.datenpool.at

skgbc

DELTA je zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy SKGBC.

Bližšie informácie nájdete na: www.skgbc.org

klimaaktiv

DELTA je programovým partnerom klima:aktiv.