FACC Technologiezentrum DELTA

Služby

Dienstleistungen_DELTA_Mann+Hummel

Aké by to bylo, keby stestavali na niekom, kto myslí na všetko?

Čo by bolo, keby ste mali partnera, ktorý Vás osobne prevedie celým stavebným projektom, pretože vo všetkých odborných oblastiach poskytuje najlepšie možné expertízy. Ak za Váš projekt nesie zodpovednosť DELTA, máte na svojej strane špecialistu na architektúru, generálne projektovanie, stavebný manažment, zadávací a informačný manažment.

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo pre Váš stavebný projekt. Stavebné projekty sú pre firmu DELTA viac ako len výpočet jednotlivých služieb. Nezávisle na tom, či sa jedná o novostavbu, prestavbu alebo revitalizáciu v zmysle oživenia s výhľadom do budúcnosti – DELTA myslí za hranice jednotlivých odborných oblastí a pracuje komplexne, interdisciplinárne a systematicky. V rámci DELTA green line zrealizujeme Váš stavebný projekt podľa aspektov udržateľnosti. DELTA disponuje jedinečným centrom kompetencií pre stavebný zámer každého druhu a rozsahu.

S našimi analýzami vo všetkých oblastiach týkajúcich sa pozemného staviteľstva Vám ponúkame hodnotnú podporu, know-how a 40-ročné skúsenosti v stavebníctve. Z toho vyplývajúc Vám garantujeme znalosti procesov i praxe v odbore zdravotníctva, školstva, obchodu, priemyslu, výstavby kancelárskych priestorov i bytovej výstavby.

Od A ako architektúra po V ako Vergaberecht (právo týkajúce sa zadávania zákaziek):

S našimi architektami bude Vaša budova optimálne naprojektovaná podľa Vašich požiadaviek a ekonomických rámcových podmienok. Myslíme pre Vás vo viacerých dimenziách a ponúkame Vám kombináciu funkčných, estetických a v budúcnosti uplatniteľných riešeniach. Aby bol Váš projekt aj po právnej stránke zabezpečený, stoja pri Vás naši experti na právo v službe manažmentu zadávania zákaziek. Pretože obzvlášť pri verejných stavebných zákazkách je verejné výberové konanie nevyhnutné a k tomu sú potrebné znalosti z oblasti práva týkajúceho sa zadávania zákaziek, ktoré Vám stoja k dispozícií.

Keď dôjde na realizáciu, naši špecialisti na generálne projektovanie, stavebný manažment, ako aj informačný manažment prídu na rad.

Myslieť na všetko: generálne projektovanie a stavebný manažment od firmy DELTA

Našou úlohou generálneho projektanta a stavebného manažéra je zredukovať riziká a náklady na koordináciu a administratívu, aby bol projekt čo najefektívnejší. Ak leží zodpovednosť za projekt na firme DELTA, je zabezpečený inteligentný a bezproblémový priebeh projektu. Tým automaticky zvyšujete istotu Vašej investície. DELTA Vám zabezpečí úspech projektu včasným rozpoznaním možných rizík, ako aj vďaka skúsenostiam osvedčeného a kontinuálne formovaného tímu.