FACC Technologiezentrum DELTA

Architektonická kancelária DELTA

FACC Architektur

Aké by to bylo, keby sa estetika a funkčnosť ideálne dopĺňali?

Chcete realizovať stavbu optimálne podľa individuálnych potrieb a úsporných cieľov? Nezávisle od typu stavby – nemocnica, kancelárie, nákupné centrum alebo školiace či školské zariadenie – architekti z firmy DELTA vyvíjajú inovatívne riešenia, ktoré sú zosúladené s Vašimi požiadavkami a presvedčia svojou funkciou, estetikou a úspornosťou. Či už je to komfort a pohodlie pre obyvateľov a pre užívateľov bytových domov, alebo pri priemyselnej výstavbe funkčnosť a hospodárnosť – budova má slúžiť ľuďom, ktorí ju obývajú alebo v nej pracujú. Na to využíva DELTA možnosti, ktoré na to architektúra ponúka.

Ak chcete dať dôraz na udržateľnosť Vašej stavby, zohľadníme životný cyklus Vašej nehnuteľnosti. Architektonická kancelária DELTA kladie základný kameň pre dlhodobú hodnotu Vašej budovy.

Udržateľná architektúra je budúcnosťou budov

Architektúra siaha vo firme DELTA za ekonomické a estetické aspekty. Nezávisle na tom, či si zriaďujete novú stavbu, rozširujete, alebo v zmysle revitalizácie chcete budovu oživiť – budúcnosť stavieb a ich flexibilita sú pre firmu DELTA v popredí. Nielen preto, že udržateľnosť a predvídavo postavené budovy zabezpečujú nižšie náklady počas ich celého životného cyklu. Architekti firmy DELTA vedia s vášňou pre detail pretaviť požiadavky udržateľnosti a stavebno-biologické faktory do projektovania.

Architektúra od firmy DELTA je v znamení plnenia prianí zákazníka

Dovoľte nezáväzne niektorému z našich architektov, aby Vám odprezentoval, ako prenesieme ciele zákazníka do optimálnych výsledkov – tešíme sa na to, ak budeme môcť realizovať Váš stavebný projekt!