FACC Technologiezentrum DELTA

Building Information Modeling (BIM)

IFA-BOKU-Tulln-Foto-christian-brandstaetter

Aké by to bolo, kebyste mali po svojom boku partnera, ktorý využíva najnovšie digitálne technológie v stavebníctve

Building Information Modeling (BIM) – informačný model budovy –  je systém, v ktorom pracujú všetky zainteresované strany spoločne a vzájomne zdieľajú potrebné informácie a dáta o pripravovanom objekte od jeho návrhu, projekcie, výstavby cez správu budovy počas prevádzky, pri rekonštrukcii až po demoláciu. Neslúži teda len architektom či projektantom pre prípravu projektovej dokumentácie, ale je určený taktiež projektovým manažérom, realizačným firmám, vlastníkom budov a je veľmi užitočným nástrojom najmä pre ich správcov (Facility Management).

Ľahšie pochopenie koncepcie budovy, fundované rozhodnutia

BIM robí projekt „hmatateľným“ a podporuje tok informácií a proces rozhodovaní vnútri pracovnej skupiny. Kompatibilné BIM plánovanie prostredníctvom programov Revit, Autocad, Navisworks, Lumion a iných je v spoločnosti DELTA už niekoľko rokov štandardnou službou. Vďaka tomu DELTA tento procesný nástroj úspešne využila v nespočetných projektoch rôznorodých odvetví.

Efektívnejšie plánovanie, vyššia kvalita diela, časová a finančná úspora

Stavebný projekt pripravený v BIM Vám zabezpečí kontinuálny, aktuálny a prepojený proces plánovania od prvotného návrhu až po realizáciu. Transparentné plánovanie so zakomponovaním všetkých technických požiadaviek zaistí včasnú koordináciu všetkých remesiel, a tak výrazne znižuje riziko výskytu chýb. To všetko prináša jasnú pridanú hodnotu v prípade kvality vášho stavebného projektu.

Všetky informácie o budove na jedno kliknutie

Vďaka úrovni zobrazení 3D, 4D, 5D, 6D a viacero obsahuje model všetky podstatné informácie o budove počas jeho celého životného cyklu. DELTA vám obstará potrebné nástroje k tomu, aby ste dosiahli zobrazenie 3D a 2D súborov, ich ukladanie, zdieľanie, vyhľadávanie a to aj bez zakúpenia či inštalácie dodatočného softvéru.

Kompletná dokumentácia generovaná z centrálneho BIM modelu budovy uľahčuje podstatným spôsobom nielen proces plánovania, ale poskytuje taktiež potrebné informácie pre neskoršie rozšírenie či prestavby. 360° panoramatická vizualizácia, ako aj využitie virtuálnej a rozšírenej reality už nie sú vďaka BIM len víziou budúcnosti.

Ďalšie podrobné informácie o práci v štandarde BIM nájdete TU.

Prínosy BIM pre investora

  • Veľmi detailné a realistické zobrazenie vizualizácie 3D-modelu pre jednoduchšie pochopenie a optimalizáciu konceptu návrhu budovy uľahčuje proces rozhodovania
  • Predvídateľnosť prevádzkových nákladov
  • Vyššia kvalita návrhu, detekcia kolízií a eliminácia chýb, ktorá zaistí investorovi efektívnejšie a lacnejšie hľadanie riešení vo fáze projekcie
  • Rýchle reakcie na zmeny v schvaľovacom procese pomocou inteligentnejších nástrojov, vyššia produktivita práce
  • Detailné podklady pre výberové konanie na zhotoviteľa stavby
  • Vždy aktuálna a dostupná projektová dokumentácia po celý životný cyklus budovy
  • Vďaka 3D-FM-modelu možnosť využitia simulácie a analýz kompletného virtuálneho modelu budovy pre identifikáciu budúceho prevádzkového hospodárenia objektu