FACC Technologiezentrum DELTA

Generálna projekčná kancelária

Gerngross Generalplanung

Aké by to bylo, keby DELTA prevzala za Vás plnú zodpovednosť?

Generálne projektovanie je vo firme DELTA integrovaným procesom projektovania. Od začiatku projektu až do jeho ukončenia máte s firmou DELTA jednu kontaktnú osobu a môžete sa plne venovať svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. Je Vašim rozhodnutím, ako investora, v akej miere chcete prevziať riziko a koľko času chcete investovať. Ak je Vašim partnerom projekčná kancelária DELTA, potom môžete oboje zredukovať na minimálnu potrebnú mieru.

Generálne projektovanie od firmy DELTA – interdisciplinárne myslenie a konanie

S firmou DELTA poveríte interdisciplinárne pracujúci tím. Tým sa zmenší riziko a náklady na administratívu a koordináciu sa zredukujú. Ak je zodpovednosť za Váš projekt na generálnom projektantovi z firmy DELTA, znamená to pre Vás istotu profesionálneho a bezproblémového vývoja projektu.

Naši špecialisti Vám ponúkajú svoje know-how v nasledovných oblastiach:

Premyslieť si možné stratégie do budúcna, úspešne vyvíjať riešenia, rozpoznať alternatívy zaručujúce úspech – tieto princípy sleduje projektovanie vo firme DELTA. V rámci DELTA green line je každá budova prehodnotená od začiatku projektovania až po koniec užívania v súvislosti s nákladmi na životný cyklus a ekologickú rovnováhu.

Čo by bolo, keby ste zverili generálne projektovanie Vášho stavebného projektu do rúk tvorcov budov – the building experts? Nadviažte s nami kontakt a nechajte si poradiť o mnohých výhodách od našich špecialistov.