FACC Technologiezentrum DELTA

Právo týkajúceho sa zadávania zákaziek: Manažment zadávania zákaziek od firmy DELTA

WU Vergabemanagement Vertragsmanagement

Aké by to bylo, keby bola právna istota samozrejmosťou?

V rámci práva týkajúceho sa zadávania zákaziek Vás DELTA podporí pri projektovo-orientovanom zadávaní stavebných a dodávateľských zákaziek a zákaziek služieb. Ako verejný obstarávateľ (to zn. zväzy, kraje a obce ale aj privátny podnikatelia, ktorí sú ale financovaní z verejných zdrojov) musia pri tvorbe zadávacieho konania spĺňať komplexné požiadavky a majú tak málo priestoru kreatívne konať. Na základe osobitostí zadávacieho práva v porovnaní s obstarávacím procesom súkromných firiem a dynamického rozvoja tejto právnej matérie tak môžu vyvstať výzvy, ktoré nie je možné zvládnuť bez expertízy. DELTA preto povedie na základe Vašej žiadosti celý zadávací proces. Od poradenstva optimálnej zadávacej stratégie, cez vypracovanie podmienok pre cenové ponuky, až po preverenie ponúk a prirážok Vám ponúkame rozsiahlu podporu.

Realizácia zadávacieho konania patrí k našim denným úlohám pre našich zákazníkov. Naši odborníci na právo poznajú právo pre zadávanie zákaziek skrz-naskrz a vedia už vopred vylúčiť možné kolízie. To im dáva istotu a pocit, že nič neprehliadnu.

Zadávacie konanie: efektívne k najlepším realizačným firmám

Ak leží zodpovednosť za Váš projekt na firme DELTA, môžete očakávať úspešný proces zadávania zákaziek. Ručíme Vám za spoľahlivý priebeh – obzvlášť pri výberových konaniach Predovšetkým táto oblasť si vyžaduje veľa skúseností s úskaliami zadávacieho práva a obsiahlym know-how. Naši špecialisti pracujú so štandardizovanými metódami a zabezpečujú tak vysokú kvalitu i preverenie ponúk od realizačných firiem.

Právna istota nie je luxus – zadávacie konanie s firmou DELTA

Stavebné projekty podliehajú mnohým právnym predpisom. Osobitne zadávacie konania sa komplikovane riadia a musia zohľadňovať právne predpisy práva pre zadávanie zákaziek, aby sa predišlo nepríjemnostiam. DELTA Vás prevedie cez zadávacie konanie a dodá Vám tým istotu po právnej stránke. Radi Vám na túto tému poskytneme podrobnejšie informácie – zavolajte nám a dohodnite si s našimi právnikmi nezáväzný termín.