DELTA Unternehmen

Vitajte v spoločnosti DELTA, spoločnosti, ktorá rozumie budovám!

delta2016 (20)

Spoluprácou s firmou DELTA sa stretávate s partnerom, ktorý uplatňuje zodpovednosť, kvalita a férovosť pri realizácií Vašich stavebných projektov, čo je v tomto odvetví jedinečné. Partner, ktorý tvorí nového hodnoty tak, že koná systematicky a inovatívne. Vo firme DELTA nájdete špecialistu, ktorý Vás osobne prevedie celým stavebným projektom, pretože vo všetkých odborných oblastiach architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu poskytuje najlepšiu expertízu.

Keď zveríte svoju zákazku firme DELTA, staviate na niekom, kto myslí na všetko. A to už po dobu skoro 40 rokov. Od založenia v roku 1977 sa skupina firiem DELTA snaží o neustály rozvoj a dôsledné rozširovanie svojho portfólia. DELTA založila nejednu dcérsku spoločnosť. Medzi inými aj inovatívnu IT firmu, ktorá poskytuje služby z tejto oblasti. Skupina firiem disponuje vlastnými špecialistami z oblasti práva, ktorí poskytujú právnu istotu obzvlášť pre východoeurópske krajiny. Spolu s pobočkami v Bratislave (Slovenská republika), v Třebíči (Česká republika) a v Kyjeve (Ukrajina) má DELTA 160 pracovníkov, ktorí Vás presvedčia svojou iniciatívou a kompetenciami.

DELTA – Váš expert v oblasti architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu

Okrem kreatívnej architektúry, ktorá optimálne spája estetické a funkčné požiadavky, Vám ponúkame ako komplexný poskytovateľ služieb celistvý a systematický priebeh projektu v úlohe generálneho projektanta a stavebného manažéra. S firmou DELTA máte na svojej strane aj špecialistu pre manažment zadávania zákaziek a manažment informačných technológií. Prispôsobíme stavebný projekt úplne Vášmu zadaniu: Buď zoptimalizujeme zriaďovacie náklady (DELTA red line) alebo náklady na celý životný cyklus budovy (DELTA green line). DELTA red line kladie dôraz na presné zohľadnenie momentálnych požiadaviek na budovu a zabezpečenie čo najnižších zriaďovacích nákladov. S DELTA green line idete s nami o krok vpred. Vďaka nej nadobudne Vaša nehnuteľnosť čo najväčšiu flexibilitu vzhľadom na potenciálne možnosti zmeny užívania a naviac bude z dlhodobého hľadiska disponovať ekologickými a ekonomickými vlastnosťami.

Plánujete výstavbu novostavby na Vašej nehnuteľnosti? Alebo chcete Vašu súčasnú budovu s pohľadom do budúcna revitalizovať? A to pri plnej prevádzke? S firmou DELTA máte v každom prípade správneho partnera na svojej strane, ktorý Vám ponúka vo všetkých odborných oblastiach najlepšiu možnú expertízu pre realizáciu Vášho stavebného projektu. Spracujeme pre Vás ideálne riešenia a popasujeme sa s výzvami po technickej, právnej a ekonomickej stránke. Počíname si v tom na základe skúseností a kompetencií systematicky a komplexne – od prvej myšlienky na projekte, cez architektúru a generálne projektovanie, až po riadenie projektu a technický dozor investora v stupňovitom odovzdaní pre začiatok bezchybnej prevádzky Vašej budovy. Naviac Vám ponúkame právne poradenstvo v priebehu projektu vďaka našim interným expertom v oblasti práva a vďaka datenpoolu založeného na internetovom spojení, aby bol Váš stavebný projekt úspornejší a efektívnejší. V oblasti udržateľnosti zastávame priekopnícku rolu a podporíme Vás na ceste k Vašej budove zameranej na celý životný cyklus.

Vďaka tomu disponuje DELTA jedinečnými kompetenciami pre stavebné projekty každého rozsahu a zadania pre oblasť priemyslu, obchodu, zdravotníctva, školstva, ako aj bytovej výstavby, či výstavby kancelárskych budov.