DELTA Unternehmen

DELTA ve zkratke: 

  • založenie 1977 vo Welse
  • zaokrúhlene 180 spolupracovníkov
  • 8 dcérskych spoločností
  • v Rakúsku, Čechách, na Slovensku a Ukrajine
  • špecialisti na projekty pozemných stavieb
  • v oblasti zdravotníctva a wellness, kultúry a vzdelávania, priemyslu a administratívy, nakupovania a zábavy, ako i bytovej výstavby
  • Portfólio: architektúra, generálny projektant, stavebný manažment, manažment zadávania zákaziek, IT-manažment