DELTA Unternehmen

DELTA Princípy a hodnoty

Delta Projektconsult GmbH

Aké by to bylo, keby silní partneri boli spolu ešte silnejší?

Dlhoročné skúsenosti a tím kvalifikovaných pracovníkov Vám ponúka istotu, garantuje najvyššiu kvalitu našich služieb a robia z nás silných partnerov. Ročne riadime stavebné projekty v celkovej hodnote cca 4,5 mld. EUR. Túto komplexnú skúsenosť z početných projektov by sme i Vám radi ponúkli pre Váš stavebný zámer. Naviac sa vnímame ako partner pre úspešnú realizáciu Vášho stavebného projektu akceptovaním všetkých relevantných aspektov, ako je funkčnosť, úspornosť, ekologické hľadisko a sociálna udržateľnosť. Vo firme DELTA sa kladie dôraz na požiadavky zákazníka, hľadanie riešení a spoľahlivosť.

Stabilný hodnotový systém a zameranie na udržateľnosť sú potrebné, aby bolo možné tieto zásady denne uplatňovať. DELTA podľa toto koná s pohľadom do budúcna a tieto princípy sa odrážajú aj v našich hodnotách.

Tvorba hodnôt

pre firmu DELTA znamená:

 • Úcta, dôvera a spoľahlivosť
  Uplatňujeme férové jednanie vo vzťahu s našimi klientami, partnermi a pracovníkmi.
 • Kultúra otvorenej komunikácie a vzájomného rešpektu
  Vyberáme slová, aktívne načúvame, otvorene hovoríme o konfliktoch, spoločne hľadáme riešenia a žijeme kultúru konštruktívnej spätnej väzby.
 • Ľudskosť
  Človeka vnímame ako jednotlivca s jeho/jej schopnosťami, zručnosťami a individuálnou osobnosťou.

Filozofia spoločnosti a trvalá udržateľnosť

pre firmu DELTA znamená:

 • Trvácnosť a stabilita
  Zameriavame našu činnosť na dlhodobé trvanie našej spoločnosti. Ceníme si to, čo bolo vytvorené. Staviame na našich úspechoch a skúsenostiach získaných v minulosti i v súčasnosti.
 • Udržateľné a inovatívne myslenie a konanie
  Dali sme si za cieľ, zodpovedne tvoriť budúcnosť. Myslíme preto do budúcna a zohľadňujeme možné dôsledky nášho konania vo svojej práci.