BHAK News DELTA

Inteligentnú výrobnú halu pre MANN+HUMMEL riadila DELTA Projektconsult

Medzinárodná spoločnosť MANN HUMMEL GROUP, špecialista v oblasti filtrov a výroby komponentov pro automobilový a strojársky priemysel rozšírila zázemie pre svoju sesterskú spoločnosť MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ), ktorá pôsobí v Uherským Brodě (ČR). Třebíčska DELTA pre ňu kompletne pripravila tento rozsiahly stavebný projekt.

Výrobná hala s vlastnou identitou
Jedná sa o výrobnú halu s administratívnym zázemím o celkovej zastavanej ploche 4 780m2. Hala sa nachádza v areálu Slováckých strojíren v južnej časti mesta Uherský Brod a bude slúžiť ako výrobná a skladovacia hala pre výrobu filtrov do klimatizačných jednotiek osobných a nákladných automobilov a súčasne spoločnosti poskytne dostatočné administratívne zázemie. Výrobná hala MANN HUMMEL v Uherském Brodě sa rozhodne neradí medzi zástupy hál, ktoré pripomínajú skôr krabicu bez tváre a ktorých v Čechách hojne pribúda. Má nielen inteligentný zdroj energie, ale taktiež svoju ojedinelú architektúru, ktorá dáva i zdanlivo obyčajnému objektu výrobnej haly zaujímavý ráz. Architektúra taktiež vzišla z rúk architektov firmy DELTA.

Celková výška investície do tejto haly činila 8,2 miliónov eur. Hala úplne nahradila pôvodné výrobné priestory a predpokladá sa výroba 6,5 milión kusov filtrov za jeden rok, čo predstavuje navýšenie výrobnej kapacity o plných 30%. Dobrou správou pre slovácky región rozhodne je, že v blízkej budúcnosti tu nájde uplatnenie ďalších 50 pracovníkov.

Vzorový stavebný projekt pre ďalšiu expanziu
Stavebný projekt tejto haly je výnimočný v tom, že bol určený ako vzorový pre budúce stavby skupiny MANN+HUMMEL GROUP, predovšetkým čo sa týka nového spôsobu výstavby a vybavenia. Na streche bola zrealizovaná fotovoltaická elektráreň, ktorá vyrába jednu tretinu energetickej spotreby prevádzky. Hala bola vybudovaná v súlade s najvyššími štandardami s ohľadom na platné smernice bezpečnosti práce a taktiež ergonómiu. Ponúka aj mnoho logistických zlepšení. Súčasťou haly je napríklad vlakový systém, ktorý bude prevážať materiály a výrobky z jedného miesta haly na druhé. Výrobná časť objektu je jednopodlažná a má plochu 4 500m2. V administratívnej časti objektu s plochou 1 500m2 sa na prvom podlaží nachádzajú oddychové priestory, sociálne zázemie pre pracovníkov výroby a moderná kantína. Na druhom podlaží sú situované administratívne priestory, ktoré zamestnancom spoločnosti ponúkajú kancelárie typu „open space“ spolu so zasadacími miestnosťami a školiacim centrom.

Projektový manažment priniesol úspory
Projektovým manažérom, ktorý koordinoval všetky prípravné a realizačné fázy výstavby bola třebíčska DELTA, ktorá sa osvedčila už v predchádzajúcich stavebných projektoch realizovaných pre spoločnosť MANN+HUMMEL v Nové Vsi na Třebíčsku. DELTA bola poverená realizáciou i tohto vysoko moderného hospodárneho objektu a taktiež zároveň garantom dodržania stanovených investičných nákladov. Erik Štefanovič, konateľ spoločnosti DELTA, k tomuto projektu naviac doplnil: „Využili sme proces zlúčenia stavebného a územného konania do jedného procesu, čím sa výrazne urýchlil čas prípravnej fázy pri jednaniach s úradmi. To nám umožnilo pripraviť, naprojektovať a postaviť túto výrobnú halu v pomerne krátkom čase 14 mesiacov. Naviac, vďaka tomu, že sa podarilo realizovať stavbu úsporným spôsobom, bolo možné investovať do kvalitného architektonického riešenia exteriéru i interiéru.

Dátové úložisko „Datenpool“
Celý projekt je na české podmienky tiež netradičný novým spôsobom riadenia a zdieľania dát v rámci stavebného projektu, ktoré prebiehalo pomocou systému datenpool. Špeciálneho softvéru vytvoreného dcérskou spoločnosťou DELTA Netconsult. Štefanovič k tomuto v Čechách pomerne vzácnemu softvéru datenpool na záver upresnil, že sa jedná o inteligentné dátové úložisko, do ktorého sa možno pripojiť prakticky odkiaľkoľvek, a mať tak pre jednotlivé fázy výstavby potrebné a predovšetkým aktuálne finálne dáta vždy po ruke. Čo je vzhľadom k tomu, koľko expertov a firiem sa na realizácii takéhoto rozsiahleho projektu podieľa veľkým zjednodušením a sprehľadnením práce.