BHAK News DELTA

Ocenenie za rekonštrukciu pražského hotela Golden Crown

Spoločnosť DELTA sa môže radovať z veľmi hodnotného ocenenia THE BEST OF REALITY/ TO NAJLEPŠIE Z REALÍT udeleného investorovi stavby spoločnosti UCTAM Czech republic za rekonštrukciu historicky veľmi významnej secesnej stavby šesťpodlažného hotela Golden Crown, ktorý sídli priamo v centre Prahy na ulici Vladislavova 26. Erik Štefanovič zo spoločnosti DELTA, ktorá v roli projektového manažéra rekonštrukciu tejto významnej secesnej stavby riadila, potvrdil, že to bol z hľadiska logistiky prác veľmi náročný a výnimočný stavebný projekt.

Za výrazného príspevku firmy DELTA Projektconsult ako projektového manažéra a technického dozoru stavby sa na rohu Vladislavova a Charvátovy ulice v samotnom centre hlavného mesta Praha z agónie prebudila na jeseň minulého roku šesťpodlažná secesná budova, ktorá bola už mnoho rokov nevyužívaná. Nový život do tohto, v mnohých ohľadoch výnimočného hotela, vlial spolu so svojím tímom investor UCTAM Czech republic s.r.o. Secesný rodokmeň stavby sa podarilo doplniť o rad pozoruhodných dizajnových riešení. A práve tento investor obdržal v novembri minulého roku na slávnostnom galavečery veľmi významné ocenenie – 2. miesto v kategórii „Hotely“ v prestížnej súťaži The Best of Realty. Súťaž „Nejlepší z realit“ sa v Čechách považuje za najprestížnejšiu vo svojom odbore a koná sa pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) združujúcu najvýznamnejšie osobnosti českej developerskej scény.

Znovuzrodenie secesnej stavby uprostred Prahy
Logistika výstavby bola značne komplikovaná, čo bolo dané jednak jej umiestnením vo frekventovanom centre Prahy s jej úzkymi ulicami, a ďalej taktiež čulým stavebným ruchom, ktorý v tejto časti v dobe rekonštrukcie panoval, upresnil Štefanovič.  Popri komplikovanej dopravy zvyšovala náročnosť realizácie diela striktná požiadavka na zachovanie historického nádychu budovy s početnými historickými prvkami. To bola nielen požiadavka verejnej správy, ale taktiež priorita skúseného a vnímavého investora. So zmyslom pre farebnosť a dizajn trval na precíznom prevedení všetkých reštaurátorských prác, a to ako vonku, tak i vo vnútri budovy.

Riadenie stavebného projektu
„Technické i kvalitatívne nároky na realizáciu diela boli veľké, výstavba je náročná,“ konštatoval Štefanovič. V jeho hlase však znela hrdosť na to, že práve na takejto stavbe môže DELTA plne uplatniť svoje skúsenosti. Okrem technického dozoru pôsobí aj ako projektový manažér a koordinátor bezpečnosti práce. Denný čas určený na výstavbu bol úradmi striktne vymedzený, a preto bolo potrebné úplne využiť ten, ktorý bol k dispozícii. V praxi to znamenalo, že vo finálnej fáze realizácie v jednozmennej prevádzke pracovalo na stavbe i 100 a viac osôb z najrôznejších odborov.

Secesná fasáda
Oprava takto komplikovanej fasády s jemnou štukatúrou s kombináciou štítkov a florálnych motívov je veľmi náročná a samozrejme aj nákladná. Pôvodná zdobená fasáda a vnútorné omietky sa síce z väčšej časti zachovali, ich uvedenie do pôvodného stavu však nie je o nič jednoduchšie, ako vytvorenie replík v miestach s veľkým poškodením pôvodných prvkov. “Bola to nekonečná jemná práca vyžadujúca mimoriadnu trpezlivosť a presnosť”, uviedol Štefanovič.

Čas bol veľkou výzvou
Za najnáročnejšie na realizácii rekonštrukcie hotela považuje Štefanovič sanáciu objektu. “Vlhkosť zadržovaná v konštrukciách suterénu bola skutočne vysoká”. „Muselo byť zrealizované vysušovanie, čo nás limitovalo hlavne časovo, pretože nebolo možné pred znížením vlhkosti na požadovanú úroveň pokračovať v ďalších nadväzujúcich prácach. Boli tu aplikované sanačné omietky a bol vytvorený vzduchotechnický kanál na odvádzanie vlhkosti” uzavrel Štefanovič.

Vyhlásenie súťaže Best of Realty prebieha formou slávnostného galavečera a sú tu oceňované projekty, ktoré prispievajú k rastu úrovne českého realitného trhu. Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní kvality sú napríklad: výber lokality, urbanistické a architektonické riešenie, kvalita realizácie, ale aj napríklad úspešnosť na realitnom trhu.