DELTA Unternehmen

Naše principy a hodnoty

Delta Projektconsult GmbH

Jaké by to bylo, kdyby silní partneři byli spolu ještě silnější?

Dlouholetá zkušenost a tým kvalifikovaných spolupracovníků Vám nabízejí jistotu, zaručují nejvyšší kvalitu našich služeb a dělají z nás silného partnera. Každý rok se staráme o stavební projekty v celkové hodnotě cca 4,5 miliardy EUR. Chtěli bychom, aby tyto rozsáhlé zkušenosti z mnoha projektů přinesly prospěch i Vašemu stavebnímu záměru. Přitom vnímáme sami sebe jako Vašeho partnera na cestě za úspěšným uskutečněním Vašeho stavebního projektu, přičemž zohledníme všechny relevantní aspekty, jako je funkčnost, hospodárnost, ekologie a  trvalá udržitelnost. DELTA klade velký důraz na poskytování kvalitních služeb zákazníkovi, orientaci na řešení a spolehlivost.

Aby byly tyto zásady každodenně dodržovány, je zapotřebí stabilní systém hodnot a povědomí o vysoké hodnotě dlouhodobosti. DELTA jedná s odpovídající prozíravostí, a to se odráží také v našich hodnotách.

Vytváření hodnot

znamená pro společnost DELTA

 • Vážnost, důvěru a spolehlivost
 • Žijeme v prostředí, vytvářejícím hodnoty spolu s našimi zákazníky, partnery a spolupracovníky.
 • Otevřenou kulturu komunikace, plné respektu
  Pečlivě volíme slova, aktivně nasloucháme, hovoříme o konfliktech, hledáme společně řešení a žijeme v čestné kultuře, poskytující zpětnou vazbu.
 • Lidskost
  Vidíme člověka jako individuální osobnost s jeho schopnostmi, dovednostmi a jeho vlastní osobností.

Myšlení a trvalá udržitelnost

znamená pro společnost DELTA

 • Odolnost a stabilitu
  Naše jednání je orientované na dlouhodobou existenci společnosti. Oceňujeme už vytvořené. Stavíme na našich úspěších a zkušenostech ze včerejška a dneška.
 • Trvale udržitelné a inovační myšlení a jednání
  Dali jsme si za cíl zodpovědně spoluvytvářet budoucnost. Myslíme proto dopředu a zapojujeme možné vlivy našeho jednání do naší práce.