BHAK News DELTA

Zahájenie projektu pre budúcnosť s firmou DELTA: Nový testovací polygón v Sokolove

BIM

DELTA projektuje pre skupinu BMW testovací polygón pre digitálny vývoj automobilov budúcnosti. Vysokú inovačnú hodnotu má nielen cieľ projektu, ale aj plánovanie v štandarde BIM 5D a použitie metodiky Lean Management.

Koncom roka 2018 bol zahájený nový projekt „BMW Group Future Mobility Development Center“ s firmou DELTA ako generálnym projektantom pre zónu pozemných stavieb. V České republike, v karloveskom regióne sa vybuduje testovací polygón s rôznymi druhmi komunikácií, ktoré majú slúžiť predovšetkým pre vývoj autonómnej jazdy, elektromobility a asistenčných systémov. Zóna pozemných stavieb činí takmer 70.000 m2 podlahovej plochy a za projektovú prípravu sú zodpovední experti z firmy DELTA s viac ako 40-ročnou skúsenosťou v oblasti projektovania pozemných stavieb. Okrem toho nová testovacia dráha ponúkne k dispozícii parkovacie státie pre testovacie vozidlá, zamestnancov, návštevníkov, poskytovateľov služieb, aj priestor pre logistiku.

Erik Štefanovič, konateľ firmy DELTA Slovensko, uvádza: „Tento projekt je pre českú ekonomiku zásadný, stáva sa dôležitou súčasťou českého hospodárstva. Sme veľmi radi, že s týmto stavebným projektom vznikne skutočná pridaná hodnota pre ľudí a región.“

Centrálnym aspektom projektu je manažment spolupráce medzi účastníkmi; DELTA si je vedomá dôležitosti partnerskej projektovej kultúry pre úspech stavebného zámeru a používa spolu s účastníkmi projektu metódu Lean Management. K tomuto je potrebná odvaha, pretože firma DELTA, ako jedna z prvých firiem, sprevádza BMW s metódou Lean Management už vo fáze projekcie. Pomocou tejto metódy sa doteraz podarilo úspešne zvládnuť všetky výzvy tohto rozsiahleho projektu, ktorého projekčnú činnosť začala DELTA už v januári 2019.

Vzájomná spolupráca funguje dobre aj preto, že sa neustále hľadajú spoločné riešenia. Wolfgang Kradischnig, generálny riaditeľ a hlavný hovorca skupiny DELTA, vysvetľuje: Takto rozsiahly stavebný celok v úzkej spolupráci s druhým generálnym projektantom pre dopravnú časť vyžaduje pozitívnu projektovú kultúru a vysokú úroveň vzťahov. BMW starostlivo dbá na to, aby medziľudské vzťahy boli riadené rovnako ako ostatné technické oblasti projektu: pretože v interdisciplinárnom a medzinárodnom stavebnom zámere sa stretávajú rôzne kultúry, ktoré je potrebné zladiť.“

U projektov ako je tento je spoločný menovateľ nepostrádateľný. Fungujúca komunikácia a jasný postup sa starajú o to, aby účastníci pri spoločnom projektovaní v zdieľanom modele BIM 5D splynuli v jeden perfektne zohraný tím. Tento model BIM 5D spracováva, podľa požiadaviek investora, okrem štandardných relevantných informácií 3D-modelu taktiež časové a nákladové aspekty stavby. Dobrá projektová kultúra je výraznou posilou pre medzinárodné tímy, pretože tu musí byť od začiatku jasne stanovený spôsob komunikácie a spolupráce. Takto nastavená východisková situácia projektu je pevným základom k tomu, aby sa pre všetkých účastníkov projektu nastavili optimálne procesy a oni sa mohli od seba navzájom učiť.

DELTA je už od svojho založenia pred viac ako 40 rokmi presvedčená o tom, že úspech je možné dosiahnuť iba partnerskou spoluprácou, ktorá je založená na úcte, otvorenosti a rešpekte. Pri workshopoch firmy DELTA na tému tvorba projektovej kultúry sa stanovujú jasné roly, očakávania a procesy. Pre úspešné dokončenie projektu ale nestačia iba samotné workshopy a teambuildingy. Je potrebný kontinuálny proces, na ktorý pristúpia všetci účastníci s ochotou k neustálej reflexii a feedbacku.

DELTA túto napínavú výzvu prijíma a vytvára tak hodnotný príspevok pre ďalší rozvoj digitalizácie. Zahájenie výstavby je naplánované na jar 2020 a testovacia dráha bude uvedená do prevádzky v roku 2022.

 

 DELTA BIM-tím v projekte BMW (zľava doprava: Architekt a prokurista Adam Cifra, konateľ Erik Štefanovič, architektka Sabrina Schubert)

DELTA BIM-tím v projekte BMW (zľava doprava: Architekt a prokurista Adam Cifra, konateľ Erik Štefanovič, architektka Sabrina Schubert)