BHAK News DELTA

Partner, ktorý skutočne riadi proces výstavby v prospech investora

Rola stavebného manažéra, ktorý bude skutočným spoluhráčom investora, je mimoriadne dôležitá, hovorí Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult CZ a SK. Podľa neho je možné vďaka poctivému projektovému manažérovi dosiahnuť úspory i viac než 15 %.

erik_stefanovicRola projektového manažmentu v rámci celého stavebného projektu
Projektový manažment považujem za centrálny mozog celého stavebného projektu, ktorý kompletne sprevádza investora  celým stavebným projektom. V našom podaní je jeho nositeľom projektový manažér, ktorý zodpovedá za hladký priebeh celého projektu a predovšetkým dokáže investorovi garantovať dodržanie dohodnutých nákladov, termínov ako aj stanovenej kvality. A to sú práve časté úskalia stavebných projektov, ktorých sa investori obávajú. Časový sklz, predraženie celej stavby, nedorobky, chyby a iné kvalitatívne nedostatky. Kvalitný projektový manažment je nástroj, ktorý predovšetkým háji záujmy investora v akejkoľvek fázy výstavby.

Tieto postupy možno uplatniť i v medzinárodnom meradle, kedy na stavebnom projekte spolupracujú dodávatelia z rôznych krajín
Pokiaľ budeme hovoriť o medzinárodnom projektovom manažmente, tak je nesmierne dôležité, aby sa jednotlivé riadiace jednotky integrovali a i napriek rozdielnej mentalite spolu komunikovali. Práve v komunikácii tkvie mnoho nástrah. Za 37 rokov pôsobenia na európskom stavebnom trhu o tom vieme svoje.

Rozdiely v projektovom riadení stavebných projektov v Čechách, Rakúsku, na Slovensku a napríklad i na Ukrajine?
Práve na rozsiahlom developerskom projekte nákupného centra Ave Plaza v ukrajinskom Charkove bolo viditeľne cítiť prenesené medzinárodné know how firmy DELTA v spôsobe riadenia výstavby. Prevažnú časť realizácie projektu mala na svojich bedrách ukrajinská pobočka firmy Delta so sídlom v Kyjeve. Úlohou zástupcov českej a slovenskej Delty bolo priniesť do projektu osvedčené postupy, technické skúsenosti a štandard kvality bežne zažitý v západnej Európe. Efektívny spôsob riadenia českých technikov sa tu ukázal v praxi. Našou úlohou v Charkove nebolo len štandardné riadenie manažmentu kvality a technický dozor investora. Skutočná pridaná hodnota českého zástupcu na Ukrajine spočívala vo vytvorení „komunikačného mostu“ medzi mentalitou a metodikou stavebných firiem postkomunistického režimu so západoeurópskym štandardom riadenia procesu výstavby.

Projektový manažment v priebehu prípravy a vlastná realizácia stavieb dosahuje úspory nákladov investora vo výške 10 až 15 percent oproti klasickej výstavbe na kľúč s generálnym dodávateľom stavby.
Tieto údaje sú so susedným Rakúskom a napr. i Českom porovnateľné. Všeobecne ale platí, že predovšetkým závisí od veľkosti stavby. Na menšej stavbe je možné práve vďaka poctivému projektovému manažérovi, teda partnerovi investora, dosiahnuť úspory o viac ako 15%. Nie je tajomstvom, že projektový manažment skutočne umožní zadanie postupných dielčích prác a je dosiahne sa tak skrátenie termínov dostavby. Na Slovensku si bohužiaľ hodne ľudí myslí, že generálny dodávateľ je stavebná firma s vlastnými zamestnancami. Ja osobne rozdeľujem generálnych dodávateľov na dve časti. Tí, ktorí nemajú žiadnu  realizačnú kompetenciu a prevádzkujú všetko vďaka subdodávateľom a tí, ktorí majú svojich vlastných zamestnancov, ktorí stavbu fyzicky realizujú, ale nevedia ju koordinovať.

Investor sa často mylne domnieva, že generálny dodávateľ je na jeho strane, žije s pocitom, že teda nepotrebuje partnera, ktorý by robil kontrolu procesov, kvality a pod. Výsledkom je kvalitatívne horšia stavba. Práve tu je dôležitá rola stavebného manažéra, ktorý bude skutočným „spoluhráčom“ investora a kontrolkou, ktorá zabliká, keď procesy nefungujú, ako by mali a môže dôjsť k narušeniu kvality, nedodržaniu termínu či nákladov. Problém dodržania kvality, nákladov ale i bezpečnosti rieši prechod od generálneho dodávateľa na tzv. totálneho dodávateľa, teda partnera, ktorý investorovi nielen stavbu zrealizuje, ale aj prevádzkuje. Nemá teda tendenciu „šáliť“ kvalitu, lebo je sám zodpovedný za dlhodobú prevádzku, a teda pokiaľ ukráti kvalitu pri výstavbe, o to drahšie budú náklady na opravy, revíziu a pod. V Rakúsku štát, hlavne pri stavbách v oblasti zdravotníctva, takúto formu partnera priamo vyžaduje. Totálny dodávateľ sa teda stáva obdobou slovenského developera.

DELTA sa špecializuje okrem iného na skracovanie termínov výstavby priemyselných a výrobných hál a logistických centier. V čom tkvie tajomstvo úspechu?
Snažíme sa využívať možnosti zlúčenia územného a stavebného konania do jedného procesu, a teda aj tým sme schopní skrátiť prípravu stavebného projektu približne o tri mesiace. Pokiaľ investora tlačí čas a potrebuje skutočne čo najskôr začať vyrábať či skladovať atď., je možné dosiahnuť skrátenie výstavby formou realizácie bez generálneho dodávateľa.

To skúsenému projektovému manažérovi umožní zadávať stavebné práce priebežne bez ohľadu na termín prvého kopnutia do zeme. Predovšetkým tieto dva faktory nám napríklad umožnili v minulom roku naprojektovať, zvládnuť všetky legislatívne úskalia a fyzicky zrealizovať výrobnú halu pre spoločnosť Fischer vo Vyškove (ČR) o rozlohe 7500m2 iba za10 mesiacov. To je pre ktorúkoľvek výrobnú či obchodnú firmu dobrá správa, lebo vyrábať či obchodovať o niekoľko mesiacov skôr znamená získať obrat, o ktorý by firma inak kvôli administratívnym a legislatívnym prieťahom pri výstavbe zbytočne prišla.