DELTA Unternehmen

Vítejte u společnosti DELTA, společnosti, která rozumí budovám!   

Delta Projektconsult GmbH

Se společností DELTA máte partnera, pro něhož je zodpovědnost, kvalita a serióznost při realizaci Vašich stavebních projektů na stejné úrovni, a to je v naší branži jedinečné. Partnera, který vytváří nové hodnoty tím, že jedná komplexně, systematicky a inovačně. Se společností DELTA získáte specialistu, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem, protože ve všech odborných oblastech, jako je architektura, generální projektování a stavební management, dává k dispozici nejlepší expertízu.

Pověříte-li řízením Vašeho stavebního projektu společnost DELTA, budete stavět na někom, kdo myslí na vše. A to už téměř 40 let. Od založení v roce 1977 probíhá ve skupině DELTA neustálý další rozvoj a důsledné rozšiřování portfolia. DELTA nezaložila jen vlastní dceřinou společnost, která poskytuje inovační služby v oblasti elektronického zpracování dat a IT. Skupina firem má k dispozici také vlastní právní specialisty, kteří Vašemu projektu poskytnou i v právně obzvláště nepřehledných zemích východní Evropy právní jistotu. Spolu s pobočkami v Třebíči (Česká republika), v Bratislavě (Slovensko) a Kyjevě (Ukrajina) má DELTA 160 spolupracovníků, kteří přesvědčují svou angažovaností a širokým rozhledem.

DELTA – Váš odborník pro architekturu, generální projektování a stavební management

Vedle kreativní architektury, která optimálně spojuje estetické a funkční nároky, Vám jako poskytovatel celkových služeb nabízíme komplexní, systematické zpracování projektu jako generální projektant a stavební manažer. Se společností DELTA máte na své straně také specialisty pro management v oblasti zadávání zakázek a management informací. Sestavíme stavební projekt zcela ve smyslu Vašeho cíle: optimalizujeme buď náklady na vybudování (DELTA red line) nebo náklady na celý životní cyklus budovy (DELTA green line). U principu DELTA red line leží těžiště na naprosto přesné realizaci Vašich momentálních požadavků na budovu a zajištění co nejnižších zřizovacích nákladů. U principu DELTA green line jdete s námi o krok dále. Vybudujete nemovitost, která nabídne nejvyšší možnou flexibilitu ve vztahu k potenciálním změnám užívání v budoucnosti a bude dlouhodobě navíc vyhovovat ekologickým a hospodářským aspektům.

 

Plánujete rozšíření nebo novostavbu nemovitosti? Nebo chcete svou stávající budovu opravit ve smyslu revitalizace, vhodné pro budoucnost? A to možná při probíhajícím provozu? Se společností DELTA máte v každém případě na své straně správného partnera, který Vám ve všech odborných oblastech nabídne nejlepší možnou expertízu pro realizaci Vašeho stavebního projektu. Vypracujeme pro Vás ideální řešení a zvládneme výzvy v technické, právní i ekonomické oblasti. Přitom postupujeme se zkušeností a kompetencí, systematicky a komplexně – postupně od prvního nápadu o uskutečnění projektu přes architekturu a generální projektování až po řízení projektu a místní stavební dozor k bezproblémovému provozu Vaší budovy. Navíc Vám nabízíme právně bezpečné doprovázení projektu našimi interními odborníky a na internetu založenou projektovou platformu Data-pool, která poskytne Vašemu stavebnímu projektu více hospodárnosti a efektivity.

 

I v oblasti výstavby dle principů trvalé udržitelnosti patříme mezi přední zkušené firmy a rádi Vás podpoříme na cestě k Vaší budově s optimalizovaným životním cyklem.

Díky tomu má DELTA k dispozici jedinečná kompetenční centra pro stavební projekty každé velikosti a rozličných povah, jak v oblasti průmyslových budov, objektů pro nakupování a zábavu, tak rovněž v oblasti výstavby pro zdravotnictví a vzdělávání či kancelářské a bytové výstavbě.